SkyderEfterLyde
Admin

Server Owner
Joined: 3 months ago
39 topics
45 posts

About: Owner - World Of Wizards Online
Planet MineCraft: https://www.planetminecraft.com/member/world_of_wizards/
IGN: SkyderEfterLyde
by SkyderEfterLyde » 10 days ago

English Version (Scroll down for danish version)The golden age for me is actually now.

But I remember when I started. It was 6 months after MineCraft came out, the game wasn't that exciting back then, but there was something magical about running around in a sandbox game filled with lego blocks you just had to mine out.
At that time I went to a school to educate myself as a programmer. And this was where I was presented to MineCraft. We had tasks and in my group, and we had a couple of weeks where we were ahead of our tasks, and since we were in a room full of computers, we set up a MineCraft server and started playing at school, and I was totally taken by the game. Later we got a Hamachi server up at the school so we could play on the server from home.


MissCrafter

Then I presented it to my wife, she thought it was something weird, ugly and boring I was playing all the time, and did not quite understand why the concept had got so much hold on me. At that time I had played Counter-Strike since 1999. And this was something completely different. So I bought the game for her and put up a new server we could play on. Only a few hours passed and then she was completely in love with the game.


Wasteland Server - World Of Wizards.

The server was set up and the game was bought for my daughter, she was also completely love in the game and started telling friends about it, so suddenly we were 4-5 players on the server, and expanded to around 10-12, and it actually ended up with the laptop I used as server, burned out.
The hard drive still worked, so I rented a large dedicated server in the Netherlands and set up a new server and a forum. We got a lot of plugins installed, and the server went from Wasteland, to Wasteland - World Of Wizards, so people could see the server was about magic. At that time we had 3 main plugins -  mcMMO, Wizards and Jobs. People loved it.


The server closed.

Unfortunately, Mojang was really bad at making updates to MineCraft, and each time they updated, it could take 3-5 weeks before the servers were ready with the update, which meant that for a long time you didn't have players because their clients were up to date and one could not just choose to play an old version. It made us unfortunately closing the server because it cost a lot of money and it was impossible to do what we wanted with it. So after 2 years, Wasteland - World Of Wizards was no more.

 

World Of Wizards

We have, of course, been watching from the sideline and were super excited about what Microsoft would do with the game, so we bought the game for our 2 girls and set up a creative server with 1.12. Here they enjoyed themselves until 1.13 came out, they were so crazy about the game that this was something really big for them, because there was turtles !. We made a Survival map so they could learn to play "real" MineCraft, and we started building the town of RedWood, and yes it is the RedWood on the map now. Later, me and my smallest daughter, went out and built a house in a deserted area, and this is the city that is known as TradeVille today.


World Of Wizards Online


In December 2018, we decide that the server should be open to anyone. We had run with whitelist until that time, and we had installed Shops, Jobs and Residence. We decided that the server should be like the old one we had, and mcMMO should be installed on the server. What was lucky for us, was that the original developer who made mcMMO,  just started to develop it again. So when we tested that everything was running, we removed the whitelist and went online 28 December 2018. This time it is much easier to manage the server, players can easily play old versions and we do not have to rush to update to the latest MineCraft before all our plugins are ready for it.


Discord and Webpage - A community is born

We quickly found out how to make a Discord channel, and in February we started testing the website and forum. We have also bought the domain worldofwizards.online, which is used here and will later be the ip for our servers.
I am super happy to have you all on the server, we are not huge, but I think we have the core of what MineCraft is about, coziness, community and creativity.

It really is the golden time for me and I am super happy for what we ALL create together.
Last edited: 6 days ago

SkyderEfterLyde
SkyderEfterLyde
Admin

Server Owner
Joined: 3 months ago
39 topics
45 posts

About: Owner - World Of Wizards Online
Planet MineCraft: https://www.planetminecraft.com/member/world_of_wizards/
IGN: SkyderEfterLyde
by SkyderEfterLyde » 9 days ago

Dansk Version (Danish version)Den gyldne tid for mig er faktisk nu. 

Men jeg husker da jeg begyndte. Det var 6 måneder efter MineCraft kom ud, spillet var ikke så spændende dengang, men der var noget magisk over at rende rundt i et sandkasse spil fyldt med legoklodser man bare skulle mine ud. 

På daværende tidspunkt gik jeg på en skole for at uddanne mig som programmør. Og det var her jeg blev præsnteret for MineCraft. Vi havde opgaver og I min gruppe havde vi et par uger hvor vi var foran med vores opgaver, og eftersom vi var i et lokale fyldt med computere, satte vi en MineCraft server op og begyndte at spille i skoletiden, og jeg blev fuldstændig grebet af spillet. Senere fik vi sat en Hamachi server op på skolen, så vi kunne spille på serveren der hjemme fra.

 

MissCrafter

Så præsenterede jeg det for min kone, hun syntes det var noget underligt, grimt kedeligt noget jeg sad og spillede hele tiden, og forstod ikke helt  hvorfor konceptet havde fået så meget fat i mig. På det tidspunkt havde jeg spillet Counter-Strike siden 1999. Og det her var noget helt andet. Så jeg købte spillet til hende og satte en ny server op vi kunne spille på. Der gik kun et par timer og så var hun helt opslugt af spillet. 

 

Wasteland Serveren - World Of Wizards.

Serveren blev sat op, og spillet blev købt til min datter der spiller under navnet Anna7070 på serveren, hun blev også helt opslugt af spillet, og begyndte at fortælle venner om det, så pludselig var vi 4-5 spillere på serveren, det blev hurtigt til flere, og det endte faktisk med at den laptop jeg brugte som server, brændte sammen. 

Harddisken virkede stadig, så jeg lejede en stor dedikeret server i Holland, og satte et forum op. Vi fik installeret en masse plugins, og serveren gik fra Wasteland, til Wasteland - World Of Wizards, så folk kunne se serveren handlede om trolddom. Dengang kørte vi med 3 main plugins, mcMMO, Wizards og Jobs. Folk elskede det, og vi havde små grupper der byggede rundt omkring, og bare hyggede.

 

Serveren bliver lukket.

Desværre var Mojang rigtig dårlige til at lave opdateringer til MineCraft, og hver gang de opdaterede, kunne der gå 3-5 uger før serverne var klar med opdateringen, det betød at man i lang tid ikke havde spillere, fordi deres klienter var opdaterede, og man kunne ikke bare vælge at spille en gammel version. Det gjorde at vi desværre endte med at lukke serveren, fordi den kostede mange penge, og var umulig at gøre til det vi gerne ville.

 

World Of Wizards

Vi har selvfølgelig fulgt med på sidelinjen, og var super spændte over hvad Microsoft ville gøre med spillet, så vi købte spillet til vores 2 piger, og satte en kreativ server op med 1.12. Her hyggede de sig indtil 1.13 kom ud, de var så vilde med spillet at det her var noget rigtig stort for dem, for der kom skildpadder!. Vi lavede et Survival map, så de kunne lære at spille "rigtig" MineCraft, og vi gik igang med at bygge byen RedWood, og ja det er den RedWood der er på kortet nu. Senere gik mig og min mindste datter på 6 år, ud og byggede et hus i et øde område, og det er den by der i dag er TradeVille. 

 

World Of Wizards Online

I December 2018, beslutter vi os for at serveren skal være åben for alle, vi havde kørt med whitelist indtil det tidspunkt, og vi havde fået installeret Shops, Jobs og Residence. Vi beslutter os for at serveren skal være som den gamle vi havde, og mcMMO bliver installeret på serveren. Hvad der var heldigt for os, var at ham der lavede mcMMO dengang vi havde server, lige var begyndt at udvikle på det igen. Så da vi fik testet at alt kørte, fjernede vi whitelist og gik online 28 December 2018. Denne gang er det meget nemmere at administrerer serveren, spillere kan meget nemt stadig spille gamle versioner, og vi behøver ikke skynde os med at opdaterer til det nyeste MineCraft, før alle vores plugins er klar til det. 

 

Discord og Webpage 

Vi fandt hurtigt ud af at få lavet en Discord kanal, i Februar begyndte vi at teste hjemmesiden og forum. Vi har også købt domænet worldofwizards.online, som senere også vil blive ip til vores servere. Jeg er super glad for at have jer allesammen med, vi er ikke kæmpe store, men jeg synes vi har fat kernen af det MineCraft handler om, hygge, fællesskab og kreativitet. 

Det er virkelig den gyldne tid vi går i møde og jeg er super glad for det vi ALLE er med til at skabe.

 

 

 


SkyderEfterLyde